STYRELSE

Ordförande           Hanna Mace

Sekreterare           Eva Wallberg

Kassör                  Ståle Nesbakken

Ledamot                Carl-Åke Borglin

Ledamot                Tereze Lindberg

Suppleant              Bo Persson

Suppleant              Ninus Brodin

 

Kommittéer


Idrottsansvarig: Hanna Mace

Tävlingsansvarig: Vakant

Webbansvarig: Eva Wallberg

Markansvarig: Hanna Mace

Klubbkläder: Tereze Lindberg / Eva Wallberg

Sponsor: Tereze Lindberg

Utbildningsansvarig: Ninus Brodin