Verksamhetsåret går från 1/1 till 31 december vilket är den tid du betalar ditt medlemskap för.

Personuppgifter behövs så att vi kan administrera ditt medlemskap, ansöka om bidrag och

tävlingslicens, göra medlemsutskick mm.

Medlemsavgifter 2024

Fullbetalande: 350 kr

Familjemedlemskap: 500 kr/familj som står skriven på samma adress

Stödmedlem: 150kr/medlem

Tävlingslicens

Gäller från 1/7 till 30 juni året efter.

Tävlingslicens: 250 kr (försäkring ingår, krävs för att tävla officiellt).
För närvarande 250 kr.

Personuppgifter behövs så att vi kan administrera ditt medlemskap, ansöka om bidrag och

tävlingslicens, göra medlemsutskick mm.

Ny medlem

Skicka ett mail till kassor@sodraskanesdhk.se med följande uppgifter:

• Personnummer

• namn

• adress

• e-postadress

Efter du skickat uppgiftetna betalar du in medlemsavgift(er) och eventuell tävlingslicens till klubbens bankgiro eller swish.

Kom ihåg att ange i meddelandet vad det avser (medlemsavgift och/eller licens) och namn på den/de som betalningen avser.

När vi fått in både uppgifterna och medlemsavgiften kommer ni att få bekräftelse på att ni registrerats.

Klubbens bankgiro: 223-1983

Klubbens swishkonto: 1234638185